Hoe kan dat nou?

Over oorzaken van verslaving…

Verslaving betekent “afhankelijkheid”. Iemand kan lichamelijk of geestelijk ergens afhankelijk van worden. Het gebruiken van alcohol, sigaretten en drugs kunnen bijvoorbeeld zorgen voor lichamelijke verslavingen, door bepaalde stoffen die er in het middel zitten. Voorbeelden van geestelijke verslavingen zijn gamen, porno kijken, seks en gokken. Hierbij zorgt de handeling (het doen) ervoor dat het lichaam zelf ‘verslavende’ stoffen aanmaakt (bijvoorbeeld dopamine en endorfine).

Er zijn heel veel dingen die een oorzaak kúnnen zijn, maar het niet hóeven zijn.

 

Waarom raakt de ene persoon wel verslaafd en de ander niet? Hierboven beschrijf ik een paar factoren die meespelen en er zijn er nog veel meer die van invloed zijn op het wel of niet verslaafd raken. Een echte oorzaak is meestal niet aan te wijzen, vaak zijn wel bepaalde elementen aanwezig (geweest) in iemands leven.

Erfelijkheid, omgeving, ervaringen,...

Zo speelt erfelijkheid een rol. Dit verklaart waarom in de ene familie verslaving veel vaker voorkomt dan in andere families.
Opvoeding is ook een factor; kinderen waarbij een ouder (of beide) verslaafd is hebben meer kans op het ontwikkelen van een verslaving. Welk voorbeeld kreeg iemand als kind?
Behalve de thuissituatie is ook de omgeving (familie, wijk, school, stad,…) waarin iemand leeft een belangrijke factor. Dit geldt voor de kindertijd, maar hierbij telt ook het leefgebied op latere leeftijd mee. Woont iemand in een keurige buurt of in een achterstandswijk? Met wie gaat iemand om, wie komt ie tegen?
En dan is er nog levenservaring: wat heeft iemand meegemaakt? Als er ingrijpende gebeurtenissen zijn voorgevallen in iemands leven, kan dit een trigger zijn voor (latere) verslaving.
Ook de stressgevoeligheid van iemand speelt een rol. Het verslavende middel of handeling geeft namelijk een kalmerend gevoel op het moment van gebruik. Even geen stress..
Normen en waarden, persoonlijkheid, geslacht zijn ook nog allemaal aspecten die beïnvloeden hoe verslavingsgevoelig iemand is, en zo zijn er nog meer.

Maar... wat is nou dan dé oorzaak?

Zoals je ziet, zijn er heel erg veel dingen die een oorzaak kúnnen zijn, maar het absoluut niet hóeven zijn. Is hiermee dus de titel van dit stuk beantwoord? Eigenlijk niet. Maar als je je er bewust van bent dat deze dingen dus allemaal invloed kunnen hebben, kan het je wel helpen om meer begrip op te brengen voor de benarde situatie waarin diegene terecht is gekomen. Deze kennis kan bovendien ook helpen om richting geven binnen het herstelproces van iemand. Bijvoorbeeld: als blijkt dat iemand iets traumatisch meemaakte en de pijn daarvan verzacht werd door het verslavingsgedrag, kan het erg helpen om met traumaverwerking aan de slag te gaan. Als iemand snel stress ervaart, kan gezocht worden naar gezonde manieren om de stress te verminderen.
Het is verstandig om hier hulp bij te zoeken.

Misschien vind je dit ook interessant: